תקנון

תקנון, מדיניות ביטולים ותנאי שימוש

אתר במבי בוקס ("האתר") מופעל ע"י עופר יוגב (להלן: "נותן השירות"), בכתובת אינטרנט https://www.bambibox.co.il/   (להלן: "האתר") ומספק שירות מקוון למכירת מארזי מתנה המכילים, בין היתר, מוצרי מזון ומשקאות (להלן: "המוצר"/ "המוצרים") ולאפשר למשתמשים/ללקוחות לרכוש את המוצרים המוצעים באתר.

המוצרים המוצעים באתר מכילים או עלולים להכיל אלרגנים שונים (כגון אגוזים, בוטנים, סויה, גלוטן, לקטוז, שומשום, סויה ועוד), אין להסתמך על הפירוט או התיאור המופיע באתר והאחריות תהיה על הלקוח/צורך המוצר.
במקרים של תופעות אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול מאכילת המוצר ולפנות מיד לרופא.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קריאה של תקנון האתר אינה מהווה הוראה ו/או התוויה ו/או עצה רפואית

הגלישה/השימוש באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו להלן ( להלן: "התקנון") ולאמור בכל דין. אנא קרא/י את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך המפורשת לתנאים הכלולים בתקנון והוא מהווה חוזה מחייב בינך ובין נותן השירות .

הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש/הלקוח לבין האתר ו/או נותן השירות, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המשתמש/הלקוח, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים ומתייחסים לבני כל המינים באופן שווה.

נותן השירות רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן  תקנון זה,  ושומר לעצמו את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מתקנון זה ללא הודעה מוקדמת וללא יידוע המשתמש/הלקוח.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש/הלקוח ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

בעצם הגלישה באתר ו\או בהזמנת מוצר/ים באתר, המשתמש/הלקוח מסכים עם תנאי השימוש של נותן השירות. התקנון ותנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותי נותן השירות כלפי לקוחותיו ובכלל.

 1. המידע המוצג באתר
 • נותן השירות עושה כמיטב יכולתו להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים לרבות תמונות.
  חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות ונותן השירות לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את נותן השירות.
 • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, במרכיבים וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 1. כשרות לביצוע פעולות באתר
 • כל משתמש רשאי לבצע פעולות באתר, ולהזמין ממגוון המוצרים של החברה, בכפוף לעמידתו בכל תנאים המפורטים להלן:
  • למשתמש מלאו 18 שנה, או במידה והינו מתחת לגיל 18 ו/או שמונה לו אפוטרופוס חוקי רשאי לבצע כל פעולה רק על פי אישור מאת האפוטרופוס החוקי. יובהר כי שימוש באתר מקים חזקה לפיה המשתמש עומד בתנאי זה.
  • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י מוסד פיננסי ו/או מוסד בנקאי ו/או חברת כרטיסי האשראי המורשה לעשות כן על פי חוק, וככל שאינו בעל כרטיס אשראי תקף הינו בעל הרשאה להשתמש באלו כפי שניתנה לו מן הבעלים.
  • למשתמש כתובת דואר אלקטרוני פעילה.
 1. רכישה, מדיניות תשלום, תנאי תשלום ותשלומים
 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה קלה, נוחה ובטוחה של המוצר/ים באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצרים המופיעים באתר בכל עת בכפוף לזמינות במלאי.
 • כל משתמש הכשיר לביצוע פעולות כמפורט לעיל, רשאי לבצע הזמנות באתר, לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים סיטונאיים.
 • על מנת לבצע הזמנה של מוצר/ים, נדרש הלקוח לעקוב אחר ההוראות באתר ולמלא אחר ההנחיות, לרבות הקלדת מלוא הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק וזאת עד לאישור סופי של ההזמנה. הלקוח אחראי באופן בלעדי למסירת המידע על ידו ו/או אמצעי התשלום.
 • רכישת מוצר או שירות תושלם באמצעות הזנת פרטי כרטיס אשראי, אותו מכבד נותן השירות, באתר ורק לאחר שהתשלום הועבר במלואו והעיסקה אושרה ע"י חברת האשראי.
  תשלום באמצעים אחרים, כגון: הפקדה/ העברה בנקאית /פייבוקס/ ביט/ המחאה בנקאית יבוצעו בתיאום בלבד מול נותן השירות וייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.
  מבלי לפגוע בזכויות, במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, נותן השירות עשוי להשעות באופן מיידי את אספקת המוצרים, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל. במקרה בו לא אושרה העיסקה ו/או לא בוצע חיוב, לא תסופק ההזמנה.
 • לאחר השלמת ההזמנה תבוצע בדיקה ואישור של אמצעי התשלום ותינתן הודעת אישור מתאימה.
 • חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי נותן השירות.
 • לנותן השירות שמורה הזכות לבצע שינויים במחירים המצוינים באתר, מספר תשלומים, תנאי תשלום וכל נתון נוסף, עבור כל שירותי נותן השירות בכל עת ,ללא התראה מוקדמת על כך ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • במקרים בהם יחרוג אפיון הלקוח את המוצר המוגדר ע”י נותן השירות, נותן השירות שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, להגיש ולהציע הצעת מחיר שונה שאינה תואמת את מחירי האתר המוצגים ו/או כל הצעת מחיר אחרת שהועברה ללקוח וזאת בהתאם לאפיון, המוצרים והדרישות שיוצגו ע”י הלקוח. לזכות הלקוח תינתן האפשרות לסרב ולסיים את ההתקשרות בעבור דמי ביטול שיוגדרו ע”י נותן השירות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 • כל המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
  נותן השירות יפיק חשבונית מס וקבלה כנגד תשלום בפועל מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטים שנמסרו על-ידי הלקוח. הלקוח מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני.
 • האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לרכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין, רכישה בזדון ו/או במחדל ו/או ברשלנות.
 • נותן השירות שומר לעצמו את הזכות להפסיק שיווק ומכירת מוצר ו/או מוצרים בכל עת, אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים והוא רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם, להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת. כמו כן, רשאי נותן השירות לשלול זכות רכישה באתר לפי שיקול דעתו.
 • נותן השירות רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך. נותן השירות רשאי לעדכן את סכום המינימום להזמנה באתר מעת לעת.
 • מעת לעת, נותן השירות רשאי להציע באתר מבצעים והנחות שונות, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.
 1. מדיניות ביטול רכישת מוצר
 • נותן השירות או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, תקלות בשירותי שליחויות, חסימות כבישים וכיו"ב, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה.
  במקרים אלו רשאי נותן השירות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הלקוח.
 • ביטול ההזמנה יעשה באמצעים הבאים :
  • פנייה טלפונית למשרדי נותן השירות בשעות הפעילות: טל' 054-2360094
  • שליחת דוא"ל לנותן השירות:  bambibox2021@gmail.com
  • פניה באמצעות "צור קשר" באתר: קישור לעמוד צור קשר
   ביטול עיסקה ייכנס לתוקף רק לאחר אישור נותן השירות.
 • בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה.
 • זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים: מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת ו/או לספקם לצרכן אחר ו/או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד לחזרתם לעסק ("טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן), טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר קבלתם.
 • במקרה של ביטול עיסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – הלקוח יתבקש להחזיר את המוצר לנותן השירות.
 • אישור ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לנותן השירות באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר/ים אל נותן השירות, זאת בנוסף לדמי הביטול, ככל ויהיו.
  בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי עלות דמי המשלוח.
 • מדיניות ביטול רכישת מוצר תחול אך ורק ביחס למוצרים שנרכשו באתר.
 • נותן השירות שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, ובמידה וההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.
 1. אספקה והובלת המוצר
 • אספקת מוצר/ים שהוזמנו באתר תבוצע לכתובת בישראל בלבד ובכפוף לנגישות סבירה של כתובת האספקה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיו"ב).
 • משלוח המוצר/ים יבוצע על-ידי נותן השירות בהתאם לכתובת שנמסרה על-ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר.
 • משלוח מוצר/ים לכתובת שבין גדרה לחיפה יבוצע תוך עד 5 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה (ימים א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון) בהתאם לעלות המשלוח המצוינת בעת ביצוע ההזמנה, אלא אם הודיע נותן השירות ללקוח, במסגרת התקופה האמורה, על כך שהמוצרים שהוזמנו (או חלקם) אינם זמינים, לרבות באופן זמני.
 • משלוח מוצר/ים לכתובת שאינה נגישה ו/או שאינה בין גדרה לחיפה ו/או שמוגדרת כאיזור שילוח חריג ע"י חברת השליחויות ו/או משלוח חריג/ מהיר /עד 24 שעות יבוצע בתיאום בלבד מול נותן השירות בטווח זמנים כפי שיוגדר על-ידי נותן השירות ובתוספת תשלום.
 • איסוף עצמי יתאפשר בכפוף לאישור נותן השירות ובתיאום מראש בלבד.
 • אם הלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, וככל ולא ניתן על-ידי הלקוח אישור טלפוני להשאיר את המוצר/ים בפתח ביתו, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.
  ככל והמוצר/ים הושארו בפתח בית הלקוח לפי הנחייתו ובאישורו, נותן השירות לא יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן או נזק עקיף ו/או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח (בהתאם לגילוי דעת של הרשות להגנת הצרכן בעניין תיקון מס' 55 לחוק הגנת הצרכן– הרחבת "חוק הטכנאים")
 • לא יסופקו משלוחים בימי שישי, ערבי חג וחג, וחול המועד – למעט מקרים חריגים אשר יאושרו ללקוח בכתב ובתוספת תשלום.
 • נותן השירות לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או נסיבות הקשורות לחברת השליחויות ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.
 • ככל ויבוצע שינוי בהזמנה בהתאם לדרישת הלקוח (שינוי בתוכן ההזמנה, בכתובת המשלוח וכיוצ"ב) אין נותן השירות מתחייב לאספקת המוצר במועד הנקוב בתקנון.
 • מחיר המוצר/ים המפורט/ים באתר אינו/ם כולל/ים את עלות המשלוח.
 • נותן השירות רשאי לעדכן את עלות המשלוח מעת לעת לפי שיקול דעתו.
 1. המוצרים וצריכתם
 • טריות המוצרים וצריכתם: המוצרים הנמכרים באמצעות האתר הינם טריים, ולרוב מוזמנים ונארזים במיוחד בהתאם להזמנות הלקוחות. בהתאם לכך, אלא אם נאמר במפורש אחרת, מוצרי מזון ומשקאות המסופקים ללקוח הינם לאכילה ו/או לצריכה בהתאם למועדי תפוגת התוקף המופיעים עליהם ובמידת הצורך יש לשמור אותם בקירור. יובהר בזאת, כי ככל שעל המוצרים המוזמנים נקובים תאריכי תפוגה, הרי שתאריכים אלו הם באחריות יצרן המזון בלבד ותאריכי תפוגה אלה לא נבדקים על ידי נותן השירות ואינם באחריותו. ככל ועל המוצרים המוזמנים לא נקובים תאריכי תפוגה, מתחייב נותן השירות לטריות המוצרים עד לא יאוחר מ- 7 ימים מיום אספקתם.
 • טיפול ואחסון המוצרים לאחר אספקה: נותן השירות עושה את כל הנדרש כדי למסור ללקוח מוצרי מזון טריים וארוזים בצורה המתאימה להם ביותר, ובטמפרטורה המתאימה להם ביותר. יודגש כי החל מרגע מסירת ההזמנה ללקוח, נותן השירות לא יהא אחראי למצבם של מוצרים שסופקו ללקוח, לרבות לתנאים בהם אוחסנו ו/או נצרכו מוצרים אלה.
 • צריכת המוצרים: צריכת המזונות, המשקאות וכל יתר המוצרים המוזמנים הינה באחריותם הישירה והבלעדית של הלקוח, ונותן השירות לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרמו עקב כך, לאי התאמתם לצורכי המשתמש ו/או הלקוח ו/או למצבם הבריאותי והפיזיולוגי.
 • מוצרים שאינם מיוצרים על ידי נותן השירות : יובהר בזאת, כי אין נותן השירות אחראי למוצרים אשר לא יוצרו על-ידו, בין אם מוצרי מזון ושתיה ובין אם מוצרים אחרים, ובכלל זה אינו אחראי לטריותם של מוצרים כאמור, לרכיביהם, לייצורם, להפצתם (לרבות תנאי ואופן הובלתם), לזמינותם, ויודגש כי מוצרים אלה הינם באחריותו המלאה של היצרן. לפיכך, כל תלונה, טענה ו/או דרישה בקשר עם מוצרים אלה יש להפנות ישירות ליצרן, לפי העניין, לרבות בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים על המוצר.
 • משקאות אלכוהוליים: מכירת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק למי אשר מלאו לו 18 שנים. בעת הזמנת מוצר המכיל אלכוהול, המשתמש מצהיר ומאשר כי מלאו לו 18 שנים וכי הינו רשאי לרכוש משקאות אלכוהוליים על פי חוק.
 1. אלרגנים, אלרגיות ורגישויות
 • מובהר כי המוצרים או חלק מהמוצרים המוצעים באתר מכילים או עלולים להכיל אלרגנים שונים (כגון אגוזים, בוטנים, סויה, גלוטן, לקטוז, שומשום, סויה ועוד), אין להסתמך על הפירוט או התיאור המופיע באתר והאחריות תהיה על הלקוח/המשתמש/צורך המוצר.
 • נותן השירות אינו אחראי בשום מקרה לכל נזק בריאותי או אחר שייגרם ללקוח באתר כתוצאה מצריכה של המוצרים על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו, אורחיו, עובדיו ו/או בני משפחתו ו/או צד שלישי אחר,  בין אם כתוצאה מאלרגיה אשר ידועה לו ו/או לא הייתה ידועה  לו בעת ביצוע ההזמנה.
 • כל משתמש/לקוח באתר מצהיר בזאת כי קרא את התקנון בעניין זה, וידוע לו כי באחריותו לוודא כי המוצרים אינם מכילים רכיבים העשויים להפריע ו/או לגרום לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי לנזק כלשהו וכן לוודא כי המוצרים מתאימים לצרכיו. כמו כן, כל משתמש/לקוח  משחרר מראש את נותן השירות מכל אחריות לכל נזק בריאותי שייגרם לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה מחשיפה למרכיבים מסוימים במזון העשויים לגרום לו לאלרגיה.
 • האחריות הבלעדית לכל נזק כאמור תהיה אך ורק על הלקוח, גם אם לא ידע בעת ביצוע ההזמנה על רגישות יתר ו/או אלרגיה למרכיבים מסוימים במוצר שהוזמן על ידו באתר, וגם אם ידע והודיע לנותן השירות על אלרגיה למרכיב כלשהו. לנותן השירות אין ולא תהיה כל אחריות משפטית לבעיות בריאותיות של כל לקוח הנובעות מרגישות ו/או אלרגיה למרכיבים מסוימים.
 • במקרים של תופעות אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול מאכילת המוצר ולפנות מיד לרופא.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קריאה של תקנון האתר אינה מהווה הוראה ו/או התוויה ו/או עצה רפואית.
 1. הגבלת אחריות, הפסקת שימוש ושיפוי
 • האחריות למוצר פגום או מקולקל מוגבלת להחלפת המוצר או שווי המוצר. החבות הכוללת של האתר ביחס לכל מוצר לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו המוצר ואחריות נותן השירות ללקוח, מוגבלת לסך הסכום ששולם והתקבל על ידי נותן השירות עבור המוצר/המוצרים. בשום מקרה לא יהיה נותן השירות אחראי לנזקים תוצאתיים, או נזקים שונים העלולים להיגרם ללקוחותיו או למשתמשי קצה או לכל גורם שהוא כתוצאה מפעולות נותן השירות ו\או מערכותיו ו\או מחוסר יכולת להשתמש במערכות נותן השירות.
 • נותן השירות לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן ו/או נזק הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותו הבלעדית של נותן השירות.
 • נותן השירות לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, שנגרם למשתמש או לצד שלישי בקשר או בעקבות השימוש באתר או בגין התכנים המוצגים באתר, ולא יישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בתקנון זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהן. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של ביצוע הזמנת שירותים כלשהם באמצעות האתר יהיה ביטולם, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד נותן השירות.
 • לקוח ו/או משתמש ו/או צד ג’ כלשהו אשר סבור כי תוכן ו/או מוצר מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, מתבקש לפנות לנותן השירות ולהתריע בפניו על כך. בכפוף לבדיקת נותן השירות ובהתאם לשיקול דעתו ובמידה וימצא לנכון לעשות זאת, ייתכן ויוסר התוכן.
 • מובהר כי אין באמור לעיל בכדי להשית אחריות על נותן השירות ויודגש כי נותן השירות אינו אחראי ולא יהיה אחראי לכל סכסוך ו/או נזק אשר נגרם ו/או נוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
 • נותן השירות לא יישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
 • הלקוח ו/או המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את נותן השירות מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו גלישה באתר לא תבוצע, בחלקה ו/או במלואה, מכל סיבה שהיא וכן משחרר מאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 • נותן השירות בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, נותן השירות אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל לקוח/משתמש, משכך, נותן השירות ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש/לקוח או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 • השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים.
 • נותן השירות אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 • נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את נותן השירות.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המוצרים המפורסמים באתר ניתנים ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (As Is) לא תהיה למשתמש /הלקוח כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי נותן השירות בגין תכונות המוצרים, מאפייניהם, רכיביהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו ולדרישותיו.
 • המשתמש/הלקוח ישפה את נותן השירות, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו לנותן השירות ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש/הלקוח כתוצאה מכך שהמשתמש/הלקוח לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש/הלקוח, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 • נותן השירות אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, נותן השירות לא יהיה אחראי באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
 1. מדיניות פרטיות
  נותן השירות ו/או מי מטעמו מתייחסים בכבוד הראוי לנושא פרטיות המשתמשים באתר. לפיכך, מפורטת להלן מדיניות הפרטיות.
 • הגלישה באתר אינה מחייבת מסירה של פרטים מזהים. אך, חלק מהשירותים באתר והרשמה לרשימת הדיוור, טעונים הרשמה. הנך מודע לכך כי בעת רישומך והזנת כתובת דוא"ל במקום המיועד לכך באתר הנך מסכים ומאשר כי הפרטים שהנך מזין בעת רישומך ישמרו ואין בכך כדי לפגוע בזכויותיך מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. כמו כן, הנך מאשר כי בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 לקבל דיוורים למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות ומבצעים שונים). הנך מאשר כי הסכמתך זו תחול עד למועד בו תודיע לנותן השירות בלבד בכתב ו/או תבצע הסרה יזומה שלך מרשימת התפוצה בדבר רצונך שלא לקבל יותר דיוורים כאמור. הנך מאשר בזאת כי מידע שתזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.
 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת –  במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש/הלקוח מסכים ומאשר לנותן השירות ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר, לרבות הצעות לרכישת מוצר ו/או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לפנות אל הלקוח בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במוצרים בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם המשתמש/ הלקוח ציין בפני נותן השירות כי אינו מעוניין בכך.
  באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של נותן השירות, אנא צור קשר עם נותן השירות באמצעי ההתקשרות המופיעים בסוף תקנון זה.
 • בהרשמתך לרשימת דיוור הנך מתבקש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך האישי.
 • כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לנותן השירות, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.
 • ככל ותגלוש באמצעות המחשב ו/או מכשיר סלולר ו/או כל מכשיר קצה שהוא באמצעות דפדפן האתר עשויים להשתמש ב"עוגיות" (להלן: "cookies") לצורך תפעולו השוטף ובכלל זה לצורך איסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies הינם קבצים הנוצרים ע"י הדפדפן ממנו הנך גולש לפי פקודה של מחשב מרוחק. חלק מה- cookies תתבטלנה בעת שתסגור את הדפדפן בעוד אחרות ישמרו בדיסק הקשיח במחשבך. במידה ואינך מעוניין לקבל cookies יש באפשרותך בכל שלב שהוא לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם.
 • נותן השירות ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לשמור מידע אישי במאגריהם והשימוש בנתונים אלו ייעשה רק על פי תנאי השימוש או בהתאם להוראות כל דין, הכול למטרות המפורטות להלן:
  • על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר לרבות יצירה או ביטול תכנים ומוצרים התואמים לדרישות ולצפיות של המשתמשים בהם. השימוש אשר יעשה במידע במסגרת זו הנו ברובו מידע סטטיסטי בלבד שאינו חושף את פרטיך האישיים.
  • לשם תפעולו השוטף של האתר ופיתוחו העתידי.
 • נותן השירות לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח, אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הלקוח לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי נותן השירות.
 • המידע לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים בהם הדבר הותר באופן מפורש בתנאי מדיניות הפרטיות אשר יתעדכנו מפעם לפעם.
 • נותן השירות מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לראשותו, לשמור על סודיות לקוחותיו. נותן השירות לא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו אלא במקרים המפורטים להלן:
  • במקרה בו תפר את תנאי השימוש הללו ו/או באם תעשה שימוש בשירותי נותן השירות לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או תבצע באתר פעולות או בקשר אליהם אשר מנוגדות לדין לרבות הניסיון לבצע אותן פעולות.
  • אם יקבל נותן השירות ו/או מי מטעמו צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד ג'.
  • בכל מחלוקת שנתגלעה בינך לבין נותן השירות ו/או מי מטעמו, לרבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים כלשהם, ככל שיהיו.
  • בכל מקרה בו נותן השירות ו/או מי מטעמו יסברו שמסירת המידע אודותיך נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך וכן לגוף או רכוש של צדדי ג'.
 • בעת גלישתך ו/או השימוש באתר ייתכן ויצטברו מידע או נתונים על נוהגי גלישתך, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מוצרים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, כתובת ממנה ניגשת לאתר ו/או למערכת (כתובת IP), יוזר וסיסמא ועוד. בעצם קבלתך את מדיניות פרטיות זו, הנך מודע ומסכים למסירת המידע הנ"ל.
  השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
 • נותן השירות יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש/הלקוח, ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 • נותן השירות נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות לקוחותיו והמידע המגיע לרשותו. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של נותן השירות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי נותן השירות ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש/ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נותן השירות.
 • בקיום מקרים שאינם בשליטתו של נותן השירות ו/או הנובעים מכוח עליון, נותן השירות לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • אתרי אינטרנט המקושרים לאתר באמצעות לינקים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. לפיכך, בעת שהנך גולש לאתרים אחרים מחוץ לאתר זה, מדיניות פרטיות זו אינה חלה עליך יותר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי נותן השירות מעודד קריאת מדיניות פרטיות בכל אתר ואתר בו הנך גולש.
 • נותן השירות ו/או מי מטעמו שומרים על זכותם לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות הנזכרת לעיל. שינויים כאמור במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר.
 • בכל מקרה בו יבוצעו בהוראות מדיניות הפרטיות שינויים או עדכונים, תפורסם על-כך הודעה באתר.
 • המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.
 • אם הנך סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה אל נותן השירות באמצעי ההתקשרות המופיעים מטה.
 1. זכויות יוצרים וקנין רוחני
 • האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות תכנים המופיעם באתר, סימני מסחר, לוגו, עיצוב האתר, תמונות, סרטונים, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט, בלוג, מאמר ו/או כל חומר אחר הינו רכושו הבלעדי של נותן השירות/ או צד שלישי שהתיר נותן השירות לעשות בו שימוש.
 • כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כאמור בתקנון זה יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים בבעלות צד שלישי.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או להשתמש בכל דרך אחרת או לאפשר לאחרים להשתמש במידע כלשהו או תכנים כלשהם מן האתר, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם נותן השירות.
 • כמו כן, חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בתכנים הנ"ל ו/או בסימני המסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר או לוגו נותן השירות, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם נותן השירות.
 • אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישת מוצרים מנותן השירות כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים כלשהם המופיעים בו.
 • המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים נותן השירות, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין של נותן השירות.
 1. דין וסמכות שיפוט
 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
 • בכל מקרה של מחלוקת תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו סמכות השיפוט הבלעדית.
 1. יצירת קשר
  בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בכל נושא שהוא או בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות: 
  דואר אלקטרוני: bambibox2021@gmail.com
  טלפון : 054-2360094
  פניה באמצעות “צור קשר” באתר : קישור לעמוד צור קשר

  תאריך עדכון: 11.12.22